kkw - wladze klubu

Władze klubu

Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego (wybrany na Walnym Zebraniu w dniu 30.06.2018, ukonstytuuje się na pierwszym posiedzeniu)

Andrzej Kapłan - Prezes

Piotr Baryłka

Tadeusz Matuszak

Sylwester Nowotniak

Marek Łuba

Michał Szubert

 

Komisja Rewizyjna (wybrana na Walnym Zebraniu w dniu 30.06.2018)

Kazimierz Pęczalski - Przewodniczący

Zenon Falenta - Z-ca Przewodniczącego

Bernard Grzyb - Sekretarz