kkw - strefa czlonkowska

Strefa członkowska

To jest miejsce z informacjami dla członków i kandydatów Klubu, ale nie tylko.

Pliki umieszczone poniżej są dostępne dla wszystkich:

Regulamin przyjmowania nowych członków KKW przyjęty przez Zarząd 16.07.2011r. (dodane 08.08.2011)

Regulamin przystani (dodane 16.08.2011)

Regulamin cumowania barek (dodane 22.08.2011)

Plan zagospodarownia basenu (dodane 09.03.2015)

Pliki,  które wymagają hasła:

-

Członkowie Klubu używający na codzień internetu otrzymują powiadomienia o zamieszczonych materiałach z podaniem haseł dla plików chronionych. Pozostali członkowie mogą otrzymać hasło na indywidualne zgłoszenie.