kkw - aktualnosci - 87

Zawiadomienie o regatach Puchar Prezesa PKP CARGO SA

Jeszcze nie odbyły się pierwsze na naszej przystani regaty, a tu już pora informować o następnych - w bieżącym roku w Jachrance działamy w systemie ciągłym - regaty odbywają się tydzień po tygodniu.

logo cargo

Zawiadomienie o regatach
1. Regaty o Puchar Prezesa PKP CARGO SA odbędą się w dniach 16-17.06.2012 r. na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego.
2. Organizatorem Regat jest Kolejowy Klub Wodny Warszawa.
3. Port regat – Przystań Kolejowego Klubu Wodnego w Jachrance.
4. Regaty rozegrane będą w klasach: T, T1, T2, TANGO, Sympatia, OMEGA, zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2009-2012, Przepisami Pomiarowymi Jachtów Kabinowych – Formuła PZŻ 2009-2012 oraz Formuła dla Klasy T, przepisami klas biorących udział, Instrukcją żeglugi i niniejszym zawiadomieniem. Klasy nie wyszczególnione mogą startować w regatach po uzgodnieniu z organizatorem.
5. Instrukcja żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Komunikaty organizatora i Sędziego Głównego będą umieszczane na tablicy Komisji Regatowej.
6. Sternicy jachtów o długości kadłuba większej niż 7,5 m winni posiadać uprawnienia żeglarskie, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich sterników. Jacht winien posiadać znaki identyfikacyjne na żaglu. W regatach obowiązuje Kategoria C zgodnie z przepisami określonymi w Dodatku 1 PRŻ.
7. Regaty będą punktowane zgodnie z Dodatkiem A PRŻ przy zastosowaniu Systemu Małych Punktów.
8. Przewiduje się rozegranie pięciu (5) wyścigów. Przy rozegraniu czterech (4) i więcej wyścigów, najgorszy wynik będzie odliczany.
9. Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu jednego (1) wyścigu.
10. Regaty o Puchar Prezesa PKP CARGO SA są imprezą eliminacyjną Żeglarskiego Grand Prix Warszawy.
11. Zgłoszenia zawodników do regat, na drukach dostarczonych przez organizatora – w dniu 16.06.2011 r. od godz. 9:00 do godz. 11:30.
12. Wpisowe do regat wynosi 25,00 zł. od osoby.
13. Otwarcie regat i odprawa sterników w dniu 16.06.2019 r. o godz. 11:45, sygnał ostrzeżenia dla pierwszej klasy około godz. 12:30. Zakończenie imprezy przewidywane jest w dniu 17.06.2011 r. około godz. 16:00.
14. Sternicy sklasyfikowani na miejscach I-III (w klasach) otrzymują puchary.
15. O podziale nagród decyduje organizator.

Informacji dodatkowych udzielimy zainteresowanym po otrzymaniu zapytań poprzez formularz kontaktowy, który jest dostępny po kliknięciu tutaj, lub mailowo pod adresem klub.kkw@gmail.com.

powrót