kkw - aktualnosci - 17

Co ma powódź do... Jachranki

Pomimo iż nasz przystaniowy akwen - Zalew Zegrzyński jest odgrodzony od Wisly śluzą w Żeraniu i zaporą w Dębem, to wysoka wiślana woda, która mija wlaśnie Warszawę miała wplyw również na sytuację w Jachrance. Poczynając od 17 maja zapora w Dębem spuszczała wodę aby podczas najwyższego stanu Wisly przyjąć wody Bugu i Narwi i przytrzymać je na czas przejścia przez Warszawę fali kulminacyjnej.

Normalne wahania poziomu wody Zalewu Zegrzyńskieo wynoszą 50 cm. Aby zwiększyć możliwość przyjęcia dodatkowej wody obniżono poziom Zalewu mniej więcej o dalsze 50 cm. Na naszej przystani było to dobrze widoczne - w slipie pokazało się dno, kamienie znajdujące się pod drewnianym pomostem "wyszly" na wierzch, a barka Galera oparła się jedną burtą o piach i pochyliła nieco. Tę niecodzienną sytuację naszej przystani uwiecznił na zdjęciach  uznany klubowy fotograf - Krzysiek Kowalski. Poniżej 3 zdjęcia Jego autorstwa.

Jachranka-plytko

Jachranka-slip

Jachranka-Galera

[dodał 24.05.2010 A. Kapłan)

powrót