kkw - aktualnosci - 117

Zarząd pracuje

Oprócz tego, że na przystani spotykamy się co dwa tygodnie aby porządkować teren, to w międzyczasie Zarząd w osobach Karola i mojej przygotowuje różne koncepcje zagospodarowania terenu nowego portu. Poza tym, co będziemy chcieli mieć na lądzie, trzeba również wymyślić jak najlepiej zagospodarować wodę. Po dwóch dniach korespondencji doszliśmy z Karolem (głównym projektantem graficznym :-) do wniosku, że z wykorzystaniem istniejącego wyposażenia (Y-bomy) port może wyglądać tak jak niżej. Obok rysunek pokazujący zakres widzialności przewidywanej kamery monitoringu.

zagospodarowanie basenu          monitoring

 

Jeśli ktoś chciałby obejrzeć rysunki w lepszej jakości niż umożliwia to klubowa strona, to należy napisać do Karola: pajki15@wp.pl.

Jeśli z kolei ktoś byłby zainteresowany przedstawieniem własnych pomysłów lub porozmawianiem na ten temat, to zapraszam do portu w najbliższą niedzielę, jak poprzednio od godziny 10. Planowana jest kontynuacja porządkowania terenu, możliwe kolejne ognisko z kiełbaską, a przy okazji można wymienić opinie i pomysły dotyczące nowego miejsca, planów odnośnie przenoszenia się itd.

Zapraszam

Andrzej Kapłan

powrót